Søg efter:

Kendskab til risikoforhold

Du skal have kendskab til følgende risikoforhold ved igangsætning:

1) begrænsede orienteringsmuligheder fra førerpladsen på grund af blinde vinkler og manglende mulig‐

hed for direkte orientering bagud ved hoveddrejning,

2) fejlbedømmelse af bagfrakommendes hastighed og afstand ved brug af spejle, især ved brug af konvekse spejle, samt bagfrakommendes eventuelle villighed til at give plads,

3) fejlbedømmelse af vogntogets accelerationsevne og

4) behov for stor manøvreplads.

Orienteringsfærdigheder

Eleven skal beherske følgende orienteringsfærdigheder ved igangsætning:

1) orientere sig bagud ved hjælp af spejle og

2) tjekke blinde vinkler i det omfang, der er muligt.

Manøvrefærdigheder og lovbestemmelser i øvrigt

Manøvre-færdigheder

Du skal beherske følgende manøvre-færdigheder ved igangsætning:

1) Give tegn i god tid før igangsætning.

2) Sætte blødt i gang som indlært på lukket øvelsesplads, herunder kunne sætte i gang på stigende/hældende vej.

3) Igangsætningen skal ske så hurtigt, at eventuelt bagfrakommende normalt ikke behøver at nedsætte hastigheden.

4) Accelerere kvikt og skifte gear tidligt. Under acceleration springes gear eventuelt over.

5) Ophøre med tegngivning, senest når manøvren er afsluttet.

6) Anvende motorens eventuelle automatiske stop-start funktion.

7) Slippe speederen og vente med at koble ud.

Du skal beherske følgende manøvre-færdigheder ved standsning:

8) Give tegn i god tid til standsning med stoplys og eventuelt med blinklys.

9) Bremse blødt op til standsning ved kørebanekant.

10) Standse motoren.

11) Eventuelt slukke lyset.

Lovbestemmelser og forhold

Du skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold:

1) Man skal altid give tegn ved igangsætning fra vejkant.

2) Bremselængden er det stykke vej, bilen kører, fra bremsningen påbegyndes, og indtil bilen står stille.

3) Bremselængden afhænger bl.a. af, hvor hårdt man træder på bremsepedalen.

4) Bremselængden vil ved fordobling af hastigheden blive firedoblet.